D-klasser

D-klasserne er Helsingør Kommunes tilbud til elever med diagnosen ADHD og beslægtede diagnoser. Der modtages også elever fra Fredensborg og Hørsholm Kommuner.

Samlet har vi omkring 45 elever i vores klasser/teams.

Vi er et heldagstilbud indeholdende skole-SFO-klub tilbud med åbningstid kl. 7.45– 16.00, mandag til fredag.

Klubben har yderligere åbent tirsdage kl. 16-19.


Vi er opdelt i:

indskolingsgruppen og mellemtrinsgruppen
beliggende på Borupgårdskolen
Smakkevej 2
3070 Snekkersten

og

udskolingsgruppen
beliggende på Skolen ved Rønnebær Allé
Egevænget 4
3000 Helsingør


D-klassernes læringsmiljø og visitation til vores klasser:

BØRN MED ADHD HAR BRUG FOR OVERBLIK

Struktur, konkret kommunikation og visualisering skaber overblik i hverdagen.

Børn med ADHD (attention-deficit-hyperactivity-disorder) har vanskeligheder indenfor koncentration, opmærksomhed, perception, aktivitet og impulsivitet. Derudover kan barnet have motoriske vanskeligheder.

Børn med ADHD eller lignende opmærksomhedsforstyrrelser har brug for struktur, konkret kommunikation og visualisering, som skaber overblik i dagligdagen. Dette forudsætter, at de voksne, der er sammen med barnet, forstår baggrunden for barnets handlinger og adfærd – og ud fra dét skaber de rette rammer.

Vi arbejder i D-klasserne på at skabe et læringsmiljø med udgangspunkt i:

  • Tætte relationer, struktur og tydelige rammer
  • Fokus på den enkelte elev
  • Elevens styrker, kompetencer og motivation
  • Elevens selvforståelse og selvindsigt
  • Små grupper kendetegnende ved tryghed og forudsigelighed
  • Det udvidede undervisningsbegreb
  • Helhed og sammenhæng i elevernes hverdag
  • Fysiske rammer, der giver os mulighed for at arbejde individuelt med elevernes forskellige udfordringer
  • Et tæt samarbejde mellem elev-skole-forældre

Visitation til D-klasserne:

Al henvendelse vedr. visitation går gennem Børne- og Ungerådgivningen v/ledende psykolog Finn Brunberg.

 

KONTAKT OS

Du kan kontakte lederne af D-klasserne via mail eller telefon.

Daglig pædagogisk leder Mette Rovang Johannsen
mrj08@helsingor.dk
mobil: 2531 1050

Afdelingsleder Bente Velling Johansen
bvj08@helsingor.dk
mobil: 4186 9737

INFO

 

Filer og links