TILBUD TIL BØRN MED SÆRLIGE BEHOV

Trivselsteam

Skolerne i Snekkerstens trivselsteam hjælper de børn og unge, der oplever vanskeligheder og udfordringer ift. egen trivsel.

Det sker bl.a. ved at lave forebyggende og indgribende trivselsforløb i klasserne. Teamet hjælper akut i løbet af skoledagen, hvis der opstår behov for det.
Trivselsteamet er sparringspartnere for lærere og pædagoger om elevernes kontakt, adfærd og trivsel, og taler med forældre og familier, når der opstår usikkerhed og/eller bekymring omkring deres børn.


Familieklasse

Familieklassen er et udvidet skole-hjemsamarbejde, hvor elevens klasseteam samarbejder med forældrene og Familieklassen.

Når en elev er i Familieklassen, deltager forældrene i deres børns skolegang to lektioner om ugen. Forud for forløbet sættes der mål for elevens skolefærdigheder, og der følges løbende op på, hvordan eleven arbejder med disse mål.


Gruppeordning for elever med dyslektiske vanskeligheder

Denne gruppeordning er et gruppetilbud for elever med dysleksi og svære dyslektiske vanskeligheder.

Vi underviser i dansk, matematik og engelsk.
Vi arbejder med en struktureret undervisning med stor differentiering ift. den enkelte elev. Vi tilpasser de faglige krav og fag til den enkelte elev og har fokus på livet efter skolen, de sociale færdigheder og de personlige kompetencer.


Gruppeordning, K-gruppen

K-gruppen er et gruppetilbud for elever med generelle indlæringsvanskeligheder.

Undervisningen tager udgangspunkt i individuelle handleplaner, og formålet er hele tiden at afsøge elevernes muligheder for at deltage i den almindelige klasseundervisning i så stort et omfang som muligt. Der er et øget forældresamarbejde i dette tilbud.

KONTAKT OS

Skolen ved Rønnebær Allé

moren-roe

Daglig pædagogisk leder
Morten Steenholt Sieling
msi08@helsingor.dk
mobil: 2531 1942

Borupgårdskolen

mia

Daglig pædagogisk leder Mia Borchers
bor08@helsingor.dk
mobil: 2531 3516

Snekkersten Skole

Daglig pædagogisk leder Dorte Lendal 
dol08@helsingor.dk
mobil: 2531 1192