TRIVSELSHANDLEPLANER

Når de årlige trivselsmålinger er foretaget i alle klasser, kan klasselæreren hente klassens resultat elektronisk. I den følgende tid drøftes klassens resultat i klasseteamet, og her drøfter man bl.a. punkterne refleksion, fremadrettede tiltag og klassens handleplansmål.

Klassens resultat gennemgås derefter med klassen, og der indgås fremtidige aftaler med eleverne med særligt fokus på, hvad eleverne kan/skal foretage sig i den forbindelse.

Klassens resultat sendes til klassens forældre via forældreintra sammen med klassens handleplan. På dette tidspunkt vil Skolerne i Snekkerstens overordnede måling også være tilgængelig.

Handleplanspunkterne vil være i fokus i klassen de efterfølgende uger, hvor klassens lærere og pædagoger sammen er tovholdere på de forskellige indsatsområder.

Efterfølgende foretages en vurdering af trivselsarbejdet, og der indgås fremadrettede konkrete aftaler. Dette sker ved møder mellem klasselærer, nøglepersoner i klasseteamet, trivselsteamet og nærmeste leder.

KONTAKT OS

0. – 6. klasse Borupgårdskolen

mia

Daglig pædagogisk leder Mia Borchers
bor08@helsingor.dk
mobil: 2531 3516

0. – 6. klasse Snekkersten Skole

Daglig pædagogisk leder Dorte Lendal 
dol08@helsingor.dk
mobil: 2531 1192

7. – 9. klasse

moren-roe

Daglig pædagogisk leder
Morten Steenholt Sieling
msi08@helsingor.dk
mobil: 2531 1942