Ordensregler

På Skolerne i Snekkersten har elever og personale et fælles og individuelt ansvar for med fornuft, tillid og gensidig respekt at agere indenfor fællesskabets rammer, således at alle oplever en tryg og god skoledag.

Skolens personale er med indsigt og faglig uddannelse den autoritet, som i dagligdagen sikrer ordentlige forhold for, at alle elever trives, og at de nødvendige rammer for fællesskabet fungerer. Skolens ansattes anvisninger skal altid følges.

Nedenstående regelsæt danner den overordnede ramme for de tre afdelinger. Hver enkelt afdeling kan lave supplerende ordensregler, der er hensigtsmæssige i forhold til netop denne afdeling.

 

Frikvarter indskolingen/mellemtrinnet

  • Alle elever skal være ude i frikvartererne.
  • Eleverne skal blive på skolens område i skoletiden.

 

Frikvarter udskolingen

  • Elever må være indendørs. Ophold indendørs skal foregå roligt.
  • Elever/klasser kan få udeordning, såfremt reglerne ikke overholdes.
  • Eleverne i 7. til 9. klasse kan, medmindre forældrene aktivt fravælger muligheden, forlade skolens område i 10- og 12-frikvarteret. Elever, der ikke hensigtsmæssigt kan administrere denne ordning, vil få inddraget muligheden for at forlade skolens område i frikvartererne.

KONTAKT OS

Borupgårdskolen

Afdelingsleder indskoling (0. – 3. klasse)
Ane Bonnesen
awe37@helsingor.dk
Mobil: 2531 3510

Borupgårdskolen

Daglig pædagogisk leder Mia Borchers
bor08@helsingor.dk
mobil: 2531 3516

Snekkersten Skole

Daglig pædagogisk leder Dorte Lendal 
dol08@helsingor.dk
mobil: 2531 1192

Skolen ved Rønnebær Allé

Daglig pædagogisk leder
Morten Steenholt Sieling
msi08@helsingor.dk
mobil: 2531 1942