hk-logo_white-h35
2abib1

Uge 15 2023 Bibliotekstime

Alle klasser i 0. – 6. klasse har faste bibliotekstimer, som er én lektion.

Indskolingen kommer hver uge, mens mellemtrinnet kommer hver anden uge.

Børnehaveklasserne og 1. klasserne får læst højt, inden de låner, mens de øvrige klasser bliver præsenteret for nye bøger eller gode serier, inden de låner. Nogle klasser bruger også timen til at hygge sig med spil.

Her er det 2. a, der er på besøg.