hk-logo_white-h35

DEN INKLUDERENDE SKOLE

Inklusion handler om, hvordan vi overordnet behandler hinanden; hvilke værdier, der skal være styrende for de fællesskaber, vi alle skal være en del af. Vi forstår inklusion meget bredt. Inklusion gælder alle børn og alle børns ret til at deltage i meningsfulde fællesskaber.

Vores opgave på skolen er at skabe deltagelsesmuligheder og læringsmuligheder for alle skolens elever. Det gælder både de fagligt stærke elever, der lynhurtigt har tilegnet sig viden og færdigheder, og de elever, der har brug for at træne ekstra for at lære.

Vi arbejder efter rækkefølgen: tilstedeværelse – deltagelse – læring.
Det betyder, at den vigtigste forudsætning er, at eleven kommer i skole. Hernæst skal undervisningen og læringsfællesskaberne skabe mulighed for, at eleven reelt kan deltage og bidrage. Herefter kan læringen ske.

Klik på de enkelte sider for at læse mere om de forskellige indsatser, vi har, for at imødekomme elevernes forskellige behov.