hk-logo_white-h35

FAQ

Få svar på de mest typiske spørgsmål

Svar:
Du skal kontakte den afdelingsleder, der har det pågældende klassetrin på skolen – se nærmere her under ”Skoleskift øvrige klassetrin”

Svar:
Vi rekvirerer en glarmester til at ordne ruden. Afhængig af situationen vil det enten være skolen eller jer som forældre, der skal betale udgiften til en ny rude og isætning.

Svar:
Det, der medbringes på skolen, medbringes på eget ansvar. I skal melde det til eget forsikringsselskab.

Svar:
Hvert år i november sendes brev hjem til alle potentielle 0. klasse elevers forældre i Snekkersten Skoledistrikt. Se mere om indskrivning til 0. klasse her under ”Indskrivning 0. klasse”.

Svar:
Skriv til læreren på forældreintra og bed om at blive ringet op.

Svar:
Det er på eget ansvar at medbringe fx egne pc’er i skolen. I skal have fat i eget forsikringsselskab.

Svar:
Hvis du kan huske dit brugernavn men ikke adgangskoden, går du på forældreintras loginside (du kan logge ind via forsiden af vores hjemmeside) og vælger “Hjælp til nye brugere og reset af adgangskode”.

Kan du ikke huske dit brugernavn, kan du ringe til skolens kontor på telefon 4928 3500 og få oplyst dette.

Svar:
Skolen samarbejder med IT-support i Helsingør Kommune. De vurderer skadens omfang.

Det er i alle tilfælde en forsikringssag, som skolen tager sig af. Jeres barn vil få repareret sin PC eller få stillet en ny PC til rådighed.

Vurderes det, at skaden er sket forsætlig, bliver der fremsat erstatningskrav til jer som forældre.

Svar:
Hvis skaden er sket forsætligt, skal eleven selv betale for en eventuel reparation eller for en ny pc.

Svar:
Se de tre skolers ringetider her under ”Ringetider”.

Svar:
Hun må gå ned på biblioteket/pædagogisk læringscenter og få udleveret nogle nye, men de udleveres kun under forudsætning af, at I erstatter de bøger, der er bortkommet.

Svar:

Du bestiller skolemælk på www.skolemælk.dk. Skolerne i Snekkesten orienterer om skolemælk på intra i løbet af skoleåret.

KONTAKT OS

Smakkevej 2
3070 Snekkersten

Tlf.: +45 4928 3500
Mail: skolerne-i-snekkersten@helsingor.dk