hk-logo_white-h35

LÅN AF BØGER OG ELEVPC

Lån af bøger

Alle klasser får klassesæt. Hver bog er registreret på den enkelte elev, og man hæfter som elev for de udleverede bøger.

Elever kan også låne bøger på det pædagogiske læringscenter på skolen. Disse bøger hæfter man også for.
Når eleven forlader skolen, skal alle bøger afleveres retur. Hvis dette ikke sker, bliver udlånene opgjort, og der sendes en regning til forældrene.


Lån af pc

Byrådet i Helsingør Kommune har besluttet, at alle elever i kommunens folkeskoler skal have stillet en pc til rådighed.

Alle pc’er er registreret i den enkelte elevs navn, og eleven hæfter for denne, hvis den bortkommer.

Hvis pc’en går i stykker, skal det vurderes, om der er tale om en forsikringssag eller en almindelig garantisag. I alle tilfælde vil eleven enten få repareret sin pc eller få stillet en ny pc til rådighed. Skolen tager sig af forsikringssagen.

Forsikringen dækker dog aldrig, hvis skaden er sket forsætligt; her er det eleven, der selv skal betale for reparation eller ny pc.

Bliver pc’en stjålet, er det elevens (forældrenes) ansvar at politianmelde sagen. Skolen skal have en kvittering for politianmeldelsen, som skal bruges til forsikringssagen. Eleven vil få stillet en ny pc til rådighed, så snart skolen har modtaget kvitteringen.

Når eleven forlader skolen, skal pc, oplader og cover afleveres retur. Hvis dette ikke sker, bliver der sendt en regning hjem til forældrene fra Helsingør Kommunes opkrævningskontor. Ved skoleskift før afslutningen af 9. klasse til anden kommunal folkeskole i Helsingør Kommune, tager eleven sin pc med til den nye skole.

KONTAKT OS

Smakkevej 2
3070 Snekkersten

Tlf.: +45 4928 3500
Mail: skolerne-i-snekkersten@helsingor.dk