hk-logo_white-h35

HIGH PERFORMANCE

På vores skole er det en kerneværdi at have høje ambitioner for vores elever. Alle er født med et potentiale for læring, som kan komme til udtryk i trygge og stimulerende omgivelser.

Det er skolens opgave og udfordring at skabe et læringsmiljø, der tilgodeser, at det enkelte barn i videst muligt omfang udnytter sit fulde potentiale.

Folkeskolen skal søge at udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. High Performance er et undervisningstilbud, hvor vi forsøger at stimulere elevernes videbegærlighed og at motivere dem, så de udnytter deres potentiale bedst muligt. Vi vil fokusere på meningsfulde udfordringer, differentierede faglige opgaver og individuelt projektarbejde, hvor der vil være mulighed for fordybelse.

Skolerne i Snekkersten har sammensat fire forskellige undervisningstilbud:

  • High Performance er for elever med særlige forudsætninger
  • High Performance Acceleration er for højtpræsterende elever med høj egen motivation inden for de humanistiske fag
  • High Performance Science er for elever, der både har høj egen motivation og høje præstationer i de naturfaglige fag
  • Lego Mindstorm er for elever, der fagligt og socialt vil drage nytte af et undervisningstilbud med en legende tilgang

Undervisningen foregår i skoletiden et par lektioner om ugen. Det er teamet omkring den enkelte klasse, der indstiller eleverne. Vi tester ikke elevernes IQ. For at finde elever med særlige forudsætninger bruger vi dog et screeningsskema, som elevernes forældre efterfølgende vil få at se.