hk-logo_white-h35

PÆDAGOGISK LÆRINGSCENTER – PLC

På Skolerne i Snekkersten er Pædagogisk læringscenter (PLC) et sted, hvor både lærere og elever kan hente inspiration.

PLC skal være med til at fremme læring og trivsel hos eleverne og understøtte og inspirere det undervisende personale i forhold til læreprocesser og læringsresultater.

Vores PLC arbejder for at understøtte lærerne i at tænke i nye måder at organisere undervisningen på, inddrage flere forskellige materialer og inspirere til nye måder at tænke differentiering på. Det skal være synligt på PLC, hvad der rører sig i undervisningen. PLC skal være et sted, hvor eleverne kan se deres læring afspejlet og udstillet til gensidig inspiration. Desuden understøtter det pædagogiske læringscenter kulturformidling med, for og af børn.

I samarbejde med skolens ledelse arbejder det pædagogiske læringscenter med en evidens- og forskningsinformeret tilgang til læring, trivsel og evaluering.

Blandt vores mål på PLC på Skolerne i Snekkersten er at arbejde med fagopdelte dage og høj elevinddragelse.