hk-logo_white-h35

TILBUD TIL BØRN MED SÆRLIGE BEHOV

Trivselsteam

Skolerne i Snekkerstens trivselsteam hjælper de børn og unge, der oplever vanskeligheder og udfordringer ift. egen trivsel.

Det sker bl.a. ved at lave forebyggende og indgribende trivselsforløb i klasserne. Teamet hjælper akut i løbet af skoledagen, hvis der opstår behov for det.
Trivselsteamet er sparringspartnere for lærere og pædagoger om elevernes kontakt, adfærd og trivsel, og taler med forældre og familier, når der opstår usikkerhed og/eller bekymring omkring deres børn.en arbejder med disse mål.


Gruppeordning, K-gruppen

K-gruppen er et gruppetilbud for elever med generelle indlæringsvanskeligheder.

Undervisningen tager udgangspunkt i individuelle handleplaner, og formålet er hele tiden at afsøge elevernes muligheder for at deltage i den almindelige klasseundervisning i så stort et omfang som muligt. Der er et øget forældresamarbejde i dette tilbud.