hk-logo_white-h35

Antimobbestrategi

Sådan passer vi på hinanden på Skolerne i Snekkersten

 

Formål:

Antimobbestrategien skal understøtte at eleven når sit fulde potentiale i forhold til sine faglige og sociale kompetencer.

Strategien skal sikre, at der tages hånd om uhensigtsmæssige dynamikker i elevfælleskaber, som kan føre til at specifikke elever bliver udsat for mobning.

Tilgang til strategien:

Strategien er skrevet med udgangspunkt i Børns Vilkårs definition og anbefalinger.

Definition af mobning:

Mobning er et komplekst og socialt fænomen, der udspiller sig i fællesskaber. Dette står i modsætning til tidligere, hvor man tillagde enkeltindividers personlighedstræk eller opførsel ansvaret for mobning. Nu ved man, at det ikke handler om den aggressive mobber eller det svage offer, men om ekskluderende gruppedynamikker som kan opstå i utrygge fællesskaber. Lidt populært kan man sige, at: mobning handler ikke om onde børn – men om onde mønstre.

Mobning kan forstås som et mønster af udstødelseshandlinger, der kan forekomme i fysiske såvel som digitale rum. Det at udstøde en anden kan opleves som en mulighed for at sikre sig sin egen position i et utrygt fællesskab.

Mobning kan forstås som et mønster af udstødelseshandlinger, der kan forekomme i fysiske såvel som i digitale rum. Som mennesker er vi eksistentielt afhængige af at høre til i et fællesskab, og hvis fællesskabet er utrygt, vil det medføre angst for eksklusion. Ved at udstøde en anden kan den enkelte midlertidigt sikre sin egen position i fællesskabet. Mobning kan dermed blive selve det kit, der binder et fællesskab sammen. Mobning kan forstås som et mønster af udstødelseshandlinger, der kan forekomme i fysiske såvel som i digitale rum. Som mennesker er vi eksistentielt afhængige af at høre til i et fællesskab, og hvis fællesskabet er utrygt, vil det medføre angst for eksklusion. Ved at udstøde en anden kan den enkelte midlertidigt sikre sin egen position i fællesskabet. Mobning kan dermed blive selve det kit, der binder et fællesskab sammen

Tegn på mobning

Tegn kan eksempelvis være. faste hierarkier og grupperinger, snævre normer for udseende og/eller adfærd, elever der ikke er med i lege og sociale aktiviteter eller elever der er triste, ensomme eller nervøse for at sige noget i timerne m.v.

Handleplan:

Årsagen til mobning skal ikke findes i det enkelte barn, men i det fællesskab og den gruppesammenhæng, som det enkelte barn er en del af. Mobning involverer hele klassen og har konsekvenser for alle i klassen. Når der er mobning, skal det derfor håndteres med fokus på hele fællesskabet, samtidig med at der tages vare på det barn, der er udsat for mobning.

Mobning involverer alle i klassen og har konsekvenser for alle i klassen. Derfor skal mobning håndteres med fokus på hele fællesskabet. Samtidigt med dette skal der tages hånd om den elev, der er blevet særligt udsat.

 

1) Sig det!
Det er alle forældres ansvar at inddrage klasselæreren, hvis der foregår mobning i en klasse, som klasselæreren ikke er vidende om. Det aftales, hvordan klasselæreren skal kommunikere ud om dette til hele forældregruppen. Alle skal vide, hvad der foregår, så de aktivt kan bidrage med at ændre de uholdbare adfærdsmønstre.

2) Stop det!
Det er de voksnes ansvar at gribe ind og sikre sig, at mobningen stoppes. De voksne er i særdeleshed skolens medarbejdere og ledelse, men også forældrene omkring hele klassen. Der udarbejdes en handleplan, som tager udgangspunkt i fællesskabet. Derudover iværksættes en særlig indsats for at bringe den udsatte elev tilbage i trivsel. I denne indgår altid hyppig dialog mellem skole og forældre.

3) Forebyg det!

Mobning skal forebygges med en fokusering på stærke relationer og udviklingen af en høj tolerancetærskel for forskellighederne i klassen. Derfor er de fagprofessionelles forebyggende arbejde afgørende.

 

Skolen arbejder ud fra en læseplan for digital dannelse, som skal sikre at eleverne lærer at begå sig i digitale fællesskaber.

Skolen skal sikre gode rammer for udviklingen af et godt indbyrdes forældresamarbejde.

Skolebestyrelsen følger op ved at have et særligt fokus på elevernes trivselsmåling.