hk-logo_white-h35

Ordensregler

På Skolerne i Snekkersten har elever og personale et fælles og individuelt ansvar for med fornuft, tillid og gensidig respekt at agere indenfor fællesskabets rammer, således at alle oplever en tryg og god skoledag.

 

Det kan I forvente af os:

 • Vi møder til tiden og er i klassen 7.50 om morgenen
 • Vi taler respektfuldt til og om elever og forældre
 • Vi gør os umage for at sikre alle elevers faglige og sociale trivsel i samarbejde med jer

 

Det forventer vi af vores elever:

 • I møder til tiden og er klar til skoledagen
 • I taler respektfuldt til og om hinanden
 • I gør jer umage for, at det bliver en god dag for dig selv og alle andre

 

Det forventer vi af jer forældre:

 • I sørger for, at jeres børn møder til tiden og er klar til skoledagen
 • I taler respektfuldt om skolen
 • I samarbejder med os om jeres barns faglige og sociale trivsel, og det fællesskab jeres barn er en del af

 

Dette er de fælles ordensregler, der gælder for hele skolen. Hver afdeling kan have yderligere retningslinjer.

 

Frikvarter indskolingen/mellemtrinnet

 • Alle elever skal være ude i frikvartererne
 • Eleverne skal blive på skolens område i skoletiden

 

Frikvarter udskolingen

 • Elever må være indendørs. Ophold indendørs skal foregå roligt
 • Elever/klasser kan få udeordning, såfremt reglerne ikke overholdes
 • Eleverne i 7. til 9. klasse kan, medmindre forældrene aktivt fravælger muligheden, forlade skolens område i 10- og 12-frikvarteret. Elever, der ikke hensigtsmæssigt kan administrere denne ordning, vil få inddraget muligheden for at forlade skolens område i frikvartererne.