UDSKOLING

Vores udskolingsafdeling er fra august 2016 samlet på Skolen ved Rønnebær Allé.

Samlet har vi omkring 500 elever i udskolingen (7. – 9. klasse).

Skolerne i Snekkerstens udskoling er en afdeling, hvor der til stadighed arbejdes meget med at skabe en meningsfuld skoledag.

Derfor tilbydes der for 6. gang 4 linjer fra 7. klasse, som fortsætter i 8. og 9. klasse.

I 7. klasserne møder man nye klassekammerater og nye lærere, som sammen med vores særlig trivselsindsats på 7. årgang skal danne rammen om de sidste 3 års skolegang på Skolerne i Snekkersten.

Det er vigtigt for os, at disse sidste 3 år er præget af selvstændighed, et højt ambitionsniveau, et trygt ungdomsmiljø og tydelige forventninger.

At have linjer på en udskoling stiller krav til både eleverne og personalet.

Vi sætter barren højt. Det er vigtigt for os, da vi tror på, at en skole, hvor skoledagen er præget af den linje, som man har valgt, skaber større motivation for at udrette noget. Vi tror på, at den enkelte kan flytte sig, og vi har derfor også tydelige forventninger til alle.

Det er vigtigt for os, at elevernes skoledag afspejler den linje, som de går på. Derfor er der på alle linjer særlige linje-timer, hvor eleverne får mulighed for at fordybe sig i de områder, der kendetegner den linje, som de går på.

Vi har i øjeblikket disse linjer på Skolerne i Snekkersten:

  • Body & businesslinjen
  • Design og medielinjen
  • International linje
  • Sciencelinjen

Fra skoleåret 2018-19 vil der være følgende linjer i 7. klasse:

  • Global
  • Medie
  • Science

Body & businesslinjen

På body & businesslinjen arbejder vi med at forstå de mekanismer, der driver sportens verden. Vi arbejder blandt andet med at forstå, hvordan sponsoraftaler bliver til, og hvem der har gavn af dem storklubbernes rolle set i et sportsperspektiv, et socialt perspektiv, samfundsperspektiv osv. firmaers interesse i sportsudøvere, sport som disciplin o.lign.

For at give eleverne et unikt indblik i, hvad det vil sige at være sportsudøver, gennemgår eleverne DIF’s Junioridrætsuddannelse.
Igennem denne kommer eleverne blandt andet til at undervise elever fra de yngre klasser.
Eleverne stifter bekendtskab med en stor variation af sportsgrene. Igennem dette arbejde vil vi arbejde med en praktisk vinkel, hvor eleverne udfører disciplinen, tæt koblet med en teoretisk vinkel, hvor eleverne arbejder med at forstå, kroppens funktion, eksempelvis gennemarbejdet med muskelgrupper, kost, ernæring og det brede sundhedsbegreb.

Linjetimerne, som ligger i forlængelse af hinanden, skaber en dag om ugen, hvor der er særlig mulighed for at fordybe sig i helt særlige projekter, der kun arbejdes med på body & business. Her har eleverne stor indflydelse på, hvilke temaer der arbejdes med hen over året.
Disse placeres både i ind- og udland.

Design og medielinjen

Design og medielinjen er vores kreative linje, hvor eleverne kan udfolde deres kreativitet gennem mange forskelligartede processer og materialer.

Linjen holder til på vores 60’er gang, hvor de arbejder med deres kreativitet både i klasselokalerne, på gangen og i deres kreative værksted i kælderen under deres gang. Klasserne udsmykker på hele skolen og har i år arbejdet med ”de store lærreder”: skolens vægge.

Linjen arbejder med at inddrage både hænder og hjerne i det kreative og i det faglige arbejde med de øvrige skolefag.

Vi tilrettelægger undervisningen, så eleverne kan videreudvikle og opdage nye sider af deres kreative færdigheder. I læringen fokuseres på kreativitet og visuel æstetik, samt at eleverne kan anvende deres kompetencer innovativt.

De skal anvende deres medie- og designkompetencer i mange sammenhænge, skal kunne sætte dem i system og sætte sig i spidsen for hele skabelsesprocessen fra idé til færdigt produkt.

International linje

Vi ønsker på vores internationale linje at have fokus på den internationale dimension ved at give eleverne indsigt i og forståelse for den multikulturelle verden, de er en del af.

Vi planlægger læringsforløb, hvor eleverne kvalificerer sig til mødet med en globaliseret verden. Dette sker gennem oplevelser og erfaringer med samarbejde med andre unge i verden. Det foregår via Skype, men også via besøg på skolen eller ude i vores omgivende samfund.

Vi arbejder med forskellige aktiviteter og forløb for at give en forståelse for den internationale dimension.

Vi har bl.a. arrangeret autentiske kulturmøder med unge studerende fra andre lande, ligesom vi har etableret samarbejde med gymnasiet og IPC (Den Internationale Højskole). Begge institutioner ligger tæt på vores skole i Helsingør. I hverdagen inddrager vi eksternt undervisningsmateriale med fokus på globale temaer, og vi har antennerne ude ift. vores omverden, for at kunne have fokus på og tilrettelægge undervisningen efter aktuelle internationale begivenheder.

Vi har fokus på, at eleverne kan begå sig internationalt, ved at styrke deres skriftlige og mundtlige kompetencer i sprogfagene. Dette sker bl.a. ved, at eleverne har en ekstra engelsktime pr. uge.
Vi arbejder mod en styrket forståelse for andre befolkningsgrupper og deres kultur, og vi arbejder efter et ’spiralprincip’ – dvs. udvikling af elevernes forståelse af internationale sammenhænge med udgangspunkt i eleverne selv.

Vi har fokus på at klæde eleverne på til at turde møde/kommunikere med deres omverden.

Gennem fælles oplevelser med folk fra hele verden mener vi, at vi styrker elevernes motivation og nysgerrighed ift. at forstå og samarbejde med folk fra andre kulturer og samfund.

Sciencelinjen

På sciencelinjen er der fokus på, at eleverne får en dybere forståelse for de naturvidenskabelige discipliner.

I en verden med stigende behov for at tænke nyt, anderledes, samt at turde prøve, er det vigtigt at kunne mestre den samlede viden, som de naturvidenskabelige fag indeholder.

Vi har fokus på, at eleverne arbejder med helt konkrete problemstillinger i lokalsamfundet for at skabe den bedst mulige sammenhæng med elevernes egen hverdag. Derfor samarbejder vi med mange forskellige aktører i Helsingør Kommune.

Arbejdet med innovative kompetencer og entreprenørskab er en naturlig del af det at gå på sciencelinjen.

Vi deltager i adskillige arrangementer og konkurrencer, hvor vi udfordres til at tænke anderledes. Eksempelvis kan nævnes deltagelsen i First Lego League, hvor 7. klasserne i år opnåede bemærkelsesværdige resultater.
Eleverne arbejder i mange af timerne på tværs af klasserne.

Ud over fysik/kemi, biologi, geografi og matematik har man på sciencelinjen yderligere et decideret sciencefag. I disse timer er der særligt fokus på at arbejde tværfagligt og bredt i alle science-fagene for at skabe en dyb forståelse for naturvidenskaben.

Det er vigtigt for os, at eleverne oplever sammenhængen mellem fagene, for at det faglige indhold bliver meningsfyldt og bidrager til at skabe løsninger til gavn for andre.

KONTAKT OS

Du kan kontakte lederne af udskolingen via mail eller telefon.

Daglig pædagogisk leder

moren-roe

Morten Steenholt Sieling
msi08@helsingor.dk
mobil: 2531 1942

Afdelingsleder

Dorthe Eichstedt
dei37@helsingor.dk
mobil: 2531 1940

SUND SKOLE

Sund skole

En lang række aktører er gået sammen om projektet Sund Skole, som skal sikre udskolingseleverne mere bevægelse, sundere madvaner og øget trivsel i dagligdagen.
 
Aktørerne bag projektet er DGI, Sundhedstjenesten, headspace, Center for Job og Oplevelse og det lokale foreningsliv – og initiativet Et lettere liv, som er et samarbejde mellem Helsingør Kommune, Socialt Udviklingscenter og Helsefonden.
 

INFO

Hent ansøgningsskema til temalinjerne 2018-19:

ansøgningsskema 2018-19


Hent temalinjefolderen 2018-19 (gælder for 7. klassetrin):

temalinjefolder 2018-19