hk-logo_white-h35

ADHD Kompetencecenter

ADHD Kompetencecenteret tilbyder sparring til det pædagogiske personale på skoler og institutioner i Helsingør Kommune.

Den pædagogiske sparring kan tilbydes til:

 • De enkelte fagfolk
 • Klasseteamet
 • Afdelingsteamet
 • SFO-personale
 • Pædagogisk råd, afdelingsmøder, stuemøder og lignende
 • Forældremøder

Kompetencecenteret anviser konkret vejledning til:

 • Forståelse af elevens udfordringer og særlige behov
 • Hvordan der kan skabes overskuelighed, genkendelighed og struktur for elever med ADHD-diagnose og lignende opmærksomhedsforstyrrelser
 • Indretning af elevens læringsmiljø og arbejdsplads
 • Ideer til strukturering af leg og pauseaktiviteter
 • Ideer til undervisningsmateriale
 • Tydelig kommunikation mellem elev-skole-hjem

KONTAKT OS

Spørgsmål og indsendelse af anmodningsskema om bistand til:

Daglig pædagogisk leder

Mette Rovang Johannsen
mrj08@helsingor.dk
mobil: 2531 1050