hk-logo_white-h35

KLUB

Villa Fem er en fritidsklub med i gennemsnit 260 indmeldte børn.

Dertil kommer de børn og unge, som benytter Villa Fems øvrige tilbud (inklusion af ikke-indmeldte børn og socialpædagogiske indsatser for unge) – det er i øjeblikket omkring 60 børn og unge.

Helsingør Kommunes 10.000 m2 store Multipark (mp:H) er tilknyttet Villa Fem.

Multiparken besøges årligt af omkring 130.000 brugere.


Som institution har Villa Fem til opgave:

 • at stå for driften af et kommunalt fritidsklub-tilbud for indmeldte børn i aldersgruppen 10–14 år
 • at inkludere ikke-indmeldte børn og unge i aldersgruppen 10–14 år i institutionens tilbud
 • at etablere socialpædagogiske indsatser, målrettet unge i aldersgruppen 13–17 år, der vurderes for sårbare til at kunne benytte øvrige kommunale tilbud
 • at stå for driften af mp:H – Helsingør Kommunes Multipark

I Villa Fem motiverer og hjælper vi børnene og de unge til at opdage, stimulere og udvikle personlige kompetencer, der øger deres muligheder for at indgå i frugtbare fællesskaber, samt tage ansvaret for et konstruktivt voksenliv.

Det gør vi blandt andet ved

 • at præsentere børnene for en lang række af tilbud, hvor sandsynligheden for at finde noget, man er god til, er stor. Nogle af aktiviteterne understøtter vi med undervisning, så man kan blive endnu bedre. Dette gælder eksempelvis for Skating og Scooting (løbehjul) i Multiparken.
 • at igangsætte længerevarende forløb og projekter, hvor børnene kan fordybe sig og arbejde sammen, f.eks. filmproduktion fra manuskriptskrivning til premiere, og musikproduktion fra tekstskrivning til koncert.
 • at skabe mulighed for, at børnene gennem aktivitet, og med trygheden i behold, kan strække eller overskride deres personlige grænser. Eksempelvis ved at nå alle 10 meter op på vores klatretårn – med en medarbejder i ryggen. Eller ved at fremvise deres modeshow-kreationer på catwalk – med mor og far blandt tilskuerne.
  – at tage på ture i indland, og på rejser i udland, der alle danner rammen om at arbejde med eksisterende eller etablere nye relationer.

Vi inddrager børnenes og de unges ønsker og interesser i at skabe meningsfyldte aktiviteter og projekter, som børnene og de unge aktivt vælger til, og udfolder i allerede eksisterende eller nye relationer.

Det gør vi blandt andet ved

 • at være i daglig dialog med børnene og de unge om, hvad de interesserer sig for – og hvad de gerne vil lave i klubben. Vi snakker uformelt, interviewer dem til Villa Fem News, eller har en medarbejder i vores unikke IdéFanger-funktion.

 

Vi møder børnene og de unge i en anerkendende tilgang, hvori vi signalerer åbenhed, udviser tillid og etablerer tryghed for at sikre, at de enkelte børn og unge bliver set, og deres perspektiver bliver hørt.

Det gør vi blandt andet ved

 •  helhjertet at modtage børnene og de unge i vores reception, når de kommer fra skole. Vi sikrer os, at de er ok og klar til dagen i klubben. Vi siger ligeledes pænt på gensyn, og spørger om dagen har været god, når dagen er omme.
 • at etablere en hyggelig og hjemlig atmosfære i vores café, hvor der altid er lækker mad, og en voksen med tid til en snak om løst og fast.

Du kan læse meget mere om Villa Fem og Multiparken på vores hjemmesider: www.villafem.dk og www.mp-h.dk

KONTAKT OS

Du kan kontakte lederen af Villa Fem via mail eller telefon.

 

Klub-leder Jon Sigbert Sorth
jso38@helsingor.dk
telefon: 2531 1248

INFO

Du kan læse meget mere om Villa Fem og Multiparken på vores hjemmesider: www.villafem.dk og www.mp-h.dk

Lukkedage i SFO og klubber i Helsingør Kommune: Klik her