hk-logo_white-h35

INDSKOLING

Vores indskolingsafdeling er fordelt på 2 af vores skoler, nemlig Borupgårdskolen og Snekkersten Skole.

Samlet har vi omkring 465 elever i indskolingen (0.–3. klasse).

Vi ønsker, at vores elever skal være trygge og tillidsfulde børn. Vi siger aldrig nej, når vores elever byder ind, og det gør, at eleverne viser os tillid og tør.

Vi skaber tryghed, forudsigelighed og vil så vidt muligt tilgodese det enkelte barns behov, så det føler sig mødt og forstået. Derved skaber vi mulighed for trivsel og læring – såvel fagligt som socialt – for alle elever.

I indskolingen lægges fundamentet for elevernes lyst til læring; eleverne lærer de grundæggende færdigheder, som de sidenhen udbygger og folder ud.

I indskolingen arbejder lærere og pædagoger tæt sammen for at skabe de bedste rammer for en varieret skoledag for eleverne med fokus på både faglig og social trivsel og udvikling. Omdrejningspunktet for samarbejdet er klasseteamet, klasselærer og klassepædagog, suppleret af øvrige lærere med undervisning i klassen.

Lærerne har ansvaret for tilrettelæggelse, udførelse og evaluering af den faglige undervisning, mens klassepædagogerne tilsvarende står for den understøttende undervisning. Det er også klassepædagogen, der er sammen med klassen, når eleverne spiser frokost og holder frikvarter efter frokost.

Mere om indskolingen

Alle elever har et fagligt og socialt potentiale, og for at behandle alle lige, skal de behandles forskelligt. Vi lytter til vores elever, ser vores elever og taler med vores elever – på flere måder. Vi har tillid til dem, og har også en forventning til dem om, at de er medspillere og gør deres bedste.

I indskolingen lægger vi vægt på, at store elever hjælper små. Vi afholder bl.a. temauger på tværs af årgangene og fællessamlinger, hvor alle klasser har mulighed for at vise noget, de kan.

Innovativ undervisning giver eleverne lyst til og mod på at arbejde selvstændigt og forstå læringsmålene. Når elever underviser hinanden, oplever både den elev, der underviser, og den elev, der undervises, en anden mening med stoffet. Når elever deltager i projekter og konkurrencer, hvor det, de producerer, har en reel anvendelsesværdi, oplever de, at det, der lærer, har betydning for andre og dem selv.

I den understøttende undervisning har alle mulighed for videre udvikling ved at blive set, hørt og forstået.
Når børnene trives og er trygge, er det nemmere for dem at turde række fingeren op. Eksempelvis bruges massage som et redskab; en tillidsvækkende faktor. Ved hjælp af viden om barnet og dets liv samt nærvær er der grobund for at udvikle og lære i et rum, der tilgodeser hvert enkelt barns muligheder, fagligt og socialt.

Igennem understøttende undervisning har pædagogerne mulighed for at gribe den kreative tilgang til læring og levendegøre matematik ved f.eks. at lære børnene klokken, tale om tid og liv m.v. Ved at gribe emnerne an på så mange forskellige måder som muligt, tilgodeser vi børnenes behov for de forskellige læringsstile.
Børnene kan i den understøttende undervisning lære gennem lege, f.eks. 3-tabellen, når de spiller ”ost”, regnestafet, ”den hængte mand” for at gætte bogstaver. De leger med engelske ord, f.eks. ved at løbe efter hinanden og møde ting, trapper og træer undervejs, som børnene så nævner på engelsk.

KONTAKT OS

Du kan kontakte afdelingslederne for indskolingen på hhv. Borupgårdskolen og Snekkersten Skole via mail eller telefon.

Borupgårdskolen

Afdelingsleder Ane Bonnesen 
abonn@helsingor.dk
mobil: 2136 0359

Snekkersten Skole

Daglig pædagogisk leder Mia Borchers
bor08@helsingor.dk
Mobil 2531 3516