SKOLEBESTYRELSEN

Skolerne i Snekkersten har en fælles skolebestyrelse.

Der afholdes 10-12 møder i skolebestyrelsen hvert skoleår. Møderne fastlægges normalt for ½ år ad gangen. Dagsordener og referater fra skolebestyrelsens møder lægges ud her på hjemmesiden.

Valg til skolebestyrelsen pr. 1. august 2018:

Valget er nu afsluttet, og du kan læse mere om det konstituerende skolebestyrelsesmøde i højre side under dagordener/referater.

Skolebestyrelsen fastsætter bl.a. principper for skolens virksomhed og godkender skolens budget indenfor de økonomiske rammer, der er fastlagt for skolen.

Derudover fører skolebestyrelsen tilsyn med skolens virksomhed (undtaget personale- og elevsager).

Læs mere om skolebestyrelsens opgaver i styrelsesvedtægten for Helsingør Kommunes skoler: Styrelsesvedtaegt-helsingoer-kommunes-skoler

Forretningsorden for skolebestyrelsen for Skolerne i Snekkersten er vedtaget i september 2014: Forretningsorden-skolebestyrelsen-2014

Skolebestyrelsens sammensætning er besluttet af Byrådet og fremgår af styrelsesvedtægten (samt efterfølgende ændringer):

Snekkersten Skoledistrikt – Skolebestyrelsen består af:

  1. To forældrerepræsentanter hver for Borupgårdskolen, Snekkersten Skole og Skolen ved Rønnebær Allé samt én forældrerepræsentant for D-klasserne og én for L-klasserne
  2. Tre medarbejderrepræsentanter
  3. Én elevrepræsentant hver for Borupgårdskolen, Snekkersten Skole, Skolen ved Rønnebær Allé og L-klasser (herunder D-klasser)
  4. To repræsentanter for det lokale erhvervsliv mv.
  5. To repræsentanter – flertal af forældrerepræsentanter
 

 

Skolebestyrelsens medlemmer

I skoleåret 2017/18 er der følgende medlemmer af skolebestyrelsen på Skolerne i Snekkersten (oversigten bliver opdateret, når det konstituerende møde har været afholdt):

Forældrevalgte

formand
Alexander Houen
Alexander Houen
Mail: ajhouen@mail.tele.dk
mobil: 40601665

Trine Heller Jensen

Trine Heller Jensen


Birgit Mørup
Birgit Mørup


Anneli Giske-Willumsen
Anneli Giske-Willumsen

Jesper Hersbro
Jesper Hersbro

Mette Starch Truelsen

Malene Frost


Morten Grauballe


Pernille Robertson


Martin Damhus


 

Elevrepræsentanter

Mads Skov Jacobsen
6C, Borupgårdskolen

Silas Nørtoft
9i1, Skolen ved Rønnebær Allé

Elias Alfred Andersen
team 5, Skolen ved Rønnebær Allé

William Lykke
6K, Snekkersten Skole

Medarbejderrepræsentanter

Kristian Tougaard Olesen
Kristian Tougaard Olesen

Marketta Sanders

Mette Ekelund
Mette Ekelund

Suppleanter


Jesper Petersen
Jesper Petersen

Sekretariat (ledelse)

tanja
Tanja Steffe Nøhr – Skoleleder

mia
Mia Borchers – DPL BO/SN

moren-roe
Morten Steenholt Sieling – DPL RØ

mette

Mette Rovang Johannsen – DPL L-klasser/D-klasser

Øvrige repræsentanter

Lisbeth Læssøe – Byrådet, observatørstatus


Frank S Jensen
Frank S. Jensen – Repræsentant fra foreningslivet

Bent R. Jensen – ekstern repræsentant