SKOLEBESTYRELSEN

Skolerne i Snekkersten har en fælles skolebestyrelse.

Der afholdes normalt 8-10 møder i skolebestyrelsen hvert skoleår. Dagsordener og referater fra skolebestyrelsens møder lægges ud her på hjemmesiden.

Valg til skolebestyrelsen pr. 1. august 2018:

Valget er nu afsluttet, og du kan læse mere om det konstituerende skolebestyrelsesmøde i højre side under dagordener/referater.

Skolebestyrelsen fastsætter bl.a. principper for skolens virksomhed og godkender skolens budget indenfor de økonomiske rammer, der er fastlagt for skolen.

Derudover fører skolebestyrelsen tilsyn med skolens virksomhed (undtaget personale- og elevsager).

Læs mere om skolebestyrelsens opgaver i styrelsesvedtægten for Helsingør Kommunes skoler: Styrelsesvedtaegt-helsingoer-kommunes-skoler

Forretningsorden for skolebestyrelsen for Skolerne i Snekkersten er vedtaget i august 2018: Forretningsorden skolebestyrelsen 2018

Skolebestyrelsens sammensætning er besluttet af Byrådet og fremgår af styrelsesvedtægten (samt efterfølgende ændringer):

Snekkersten Skoledistrikt – Skolebestyrelsen består af:

  1. To forældrerepræsentanter hver for Borupgårdskolen, Snekkersten Skole og Skolen ved Rønnebær Allé samt én forældrerepræsentant for D-klasserne og én for L-klasserne
  2. Tre medarbejderrepræsentanter
  3. Én elevrepræsentant hver for Borupgårdskolen, Snekkersten Skole, Skolen ved Rønnebær Allé og L-klasser (herunder D-klasser)
  4. To repræsentanter for det lokale erhvervsliv mv.
  5. To repræsentanter – flertal af forældrerepræsentanter
 

 

Skolebestyrelsens medlemmer

I skoleåret 2018/19 er der følgende medlemmer af skolebestyrelsen på Skolerne i Snekkersten.

Du kan kontakte skolebestyrelsen ved at sende en besked via forældreintra (vælg “skolebestyrelsen” – og her kan du så vælge de medlemmer, du vil skrive til).

Forældrevalgte


Birgit Mørup (formand)

Jesper Hersbro
Jesper Hersbro (næstformand)


(billede kommer)
Mette Starch Truelsen

(billede kommer)
Malene Frost

(billede kommer)
Morten Grauballe

(billede kommer)
Pernille Robertson

(billede kommer)
Martin Damhus

(billede kommer)
Nikolaj Hvingtoft Hansen

Elevrepræsentanter

Freja Leonora Larsen Støtterup, 6E
Borupgårdskolen

Benjamin Frøslev Eriksen, 9i2
Skolen ved Rønnebær Allé

(afventer)
L-klasserne/D-klasserne

Vilfred Heller Møller, 6K
Snekkersten Skole

Medarbejderrepræsentanter

Kristian Tougaard Olesen
Kristian Tougaard Olesen

Marketta Sanders

Mette Ekelund
Mette Ekelund

Suppleanter


Jesper Petersen
Jesper Petersen

Sekretariat (ledelse)

tanja
Tanja Steffe Nøhr – Skoleleder

Dorte Lendal – souschef og DPL

Øvrige repræsentanter

Lisbeth Læssøe – Byrådet, observatørstatus


Frank S Jensen
Frank S. Jensen – Repræsentant fra foreningslivet